Ehem­a­lige Mit­glieder der FG Didak­tik der Math­em­atik

Die hier angegeben E-Mail-Adressen sind evtl. veraltet. Wir können leider nicht sicherstellen, dass an diese Adressen versendete E-Mails ankommen!

Olga Andreas

Dr. Dorothea Backe-Neuwald

Office: A3.322
E-mail: backe-n@math.upb.de

Silvia Becher

E-mail: silvia.becher@th-koeln.de

Dr. Sarah Beumann

Dr. Karin Binder

E-mail: karin.binder@uni-paderborn.de

Dr. Christian Büscher

Dr. Frederik Dilling

E-mail: fdilling@mail.uni-paderborn.de

Dr. Frank Feudel

Office: D3.238
Phone: +49 5251 60-2632
Phone: 030/209345362
E-mail: feudel@khdm.de
E-mail: feudel@math.hu-berlin.de

Rainer Fleischhauer

Office: D3.316
Phone: +49 5251 60-1841
E-mail: rainer.fleischhauer@uni-paderborn.de

Dr. Yael Fleischmann

E-mail: yael.fleischmann@ntnu.no

Dr. Hauke Friedrich

Office: D3.310
Phone: +49 5251 60-2656
E-mail: hauke.friedrich@uni-paderborn.de

Dr. Daniel Frischemeier

E-mail: dafr@math.upb.de

Dr. Daniel Frohn

E-mail: daniel.frohn@uni-paderborn.de

Dr. Alexander Gold

Robin Göller

Dr. Birgit Griese

Office: J2.241
Phone: +49 5251 60-1839
E-mail: birgit.griese@math.upb.de

Dominik Guntermann

Office: D3.326
Phone: +49 5251 60-3818
E-mail: Dominik.Guntermann@math.upb.de

Alina Guther

Dr. Inka Haak

Phone: 0345/55-25597
E-mail: inka.haak@physik.uni-halle.de

Prof. Dr. Mathias Hattermann

Lara Kathrin Heckmann

Daniel Christopher Heinrich

E-mail: dch@math.upb.de

Marco Hill

E-mail: mhill@math.upb.de

Dr. Max Hoffmann

Dr. Leander Kempen

Office: J2.314
Phone: +49 5251 60-2659
E-mail: kempen@khdm.de

Dr. Kordula Knapstein

E-mail: kordula@math.upb.de

Dr. Jörg Kortemeyer

Phone: +49 5323 72-3574
E-mail: joerg.kortemeyer@tu-clausthal.de

Sandra Krämer

Office: D3.323
Phone: +49 5251 60-1843
E-mail: sandra.kraemer@math.uni-paderborn.de

Jun. Prof. Janina Krawitz

Office: D3.312
Phone: +49 5251 60-1840
E-mail: janina.krawitz@uni-paderborn.de
E-mail: krawitz@math.uni-paderborn.de

Dr. Jessica Kunsteller

E-mail: jessica.kunsteller@uni-paderborn.de

Elisa Lankeit

Dr. Malte Lehmann

Phone: +49 5251 60-2502
E-mail: malte.lehmann@uni-paderborn.de
E-mail: malte.lehmann@math.uni-paderborn.de

Markus Leifeld

Office: A3.319
Phone: +49 5251 60-3596
E-mail: markus.leifeld@math.upb.de

Steffen Lünne

E-mail: steffen.luenne@uni-paderborn.de
E-mail: steffen.luenne@math.uni-paderborn.de

Prof. Dr. Wolfram Meyerhöfer

Phone: 0151-51180361
E-mail: wolfram.meyerhoefer@uni-paderborn.de
E-mail: wolfram.meyerhoefer@posteo.de

Silke Neuhaus

E-mail: silke.neuhaus@ovgu.de

Ralf Nieszporek

Office: J2.241
Phone: +49 5251 60-1839
E-mail: Ralf.Nieszporek@math.upb.de

Dr. Felicitas Pielsticker

Office: D3.238
Phone: +49 5251 60-2632
E-mail: felicitas.pielsticker@uni-paderborn.de

Dr. Juliane Püschl

Prof. Dr. Hans-Dieter Rinkens

Marcel Sackarendt

Anna Schäfer

E-mail: annascha@math.upb.de

Sarah Schlüter

Office: D3.323
Phone: +49 5251 60-1843
E-mail: sarah.schlueter@math.uni-paderborn.de

Theresa Schopferer

Christian Schöttler

Office: A3.201
Phone: +49 5251 60-3254
E-mail: christian.schoettler@math.upb.de

Jan Schumacher

André Simig

Kira Starke

E-mail: kstarke@math.upb.de

Helena Steffens

Carolin Strahl

Dr. Daniel Thurm

Vivian Vitt

PD Dr. Katrin Vorhölter

Office: D3.238
Phone: +49 5251 60-2632
E-mail: katrin.vorhoelter@uni-paderborn.de
E-mail: katrin.vorhoelter@math.uni-paderborn.de