Ehe­ma­li­ge Mit­glie­der der FG Di­dak­tik der Ma­the­ma­tik

Die hier angegeben E-Mail-Adressen sind evtl. veraltet. Wir können leider nicht sicherstellen, dass an diese Adressen versendete E-Mails ankommen!

Olga Andreas

Dr. Dorothea Backe-Neuwald

Büro: A3.322
E-Mail: backe-n@math.upb.de

Silvia Becher

E-Mail: silvia.becher@th-koeln.de

Dr. Sarah Beumann

Dr. Karin Binder

E-Mail: karin.binder@uni-paderborn.de

Dr. Christian Büscher

Dr. Frederik Dilling

E-Mail: fdilling@mail.uni-paderborn.de

Dr. Frank Feudel

Büro: D3.238
Telefon: +49 5251 60-2632
Telefon: 030/209345362
E-Mail: feudel@khdm.de
E-Mail: feudel@math.hu-berlin.de

Rainer Fleischhauer

Büro: D3.316
Telefon: +49 5251 60-1841
E-Mail: rainer.fleischhauer@uni-paderborn.de

Dr. Yael Fleischmann

E-Mail: yael.fleischmann@ntnu.no

Dr. Hauke Friedrich

Büro: D3.310
Telefon: +49 5251 60-2656
E-Mail: hauke.friedrich@uni-paderborn.de

Dr. Daniel Frischemeier

E-Mail: dafr@math.upb.de

Dr. Daniel Frohn

E-Mail: daniel.frohn@uni-paderborn.de

Dr. Alexander Gold

Robin Göller

Dr. Birgit Griese

Büro: J2.241
Telefon: +49 5251 60-1839
E-Mail: birgit.griese@math.upb.de

Dominik Guntermann

Büro: D3.326
Telefon: +49 5251 60-3818
E-Mail: Dominik.Guntermann@math.upb.de

Alina Guther

Dr. Inka Haak

Telefon: 0345/55-25597
E-Mail: inka.haak@physik.uni-halle.de

Prof. Dr. Mathias Hattermann

Lara Kathrin Heckmann

Daniel Christopher Heinrich

E-Mail: dch@math.upb.de

Marco Hill

E-Mail: mhill@math.upb.de

Dr. Max Hoffmann

Dr. Leander Kempen

Büro: J2.314
Telefon: +49 5251 60-2659
E-Mail: kempen@khdm.de

Dr. Kordula Knapstein

E-Mail: kordula@math.upb.de

Dr. Jörg Kortemeyer

Telefon: +49 5323 72-3574
E-Mail: joerg.kortemeyer@tu-clausthal.de

Sandra Krämer

Büro: D3.323
Telefon: +49 5251 60-1843
E-Mail: sandra.kraemer@math.uni-paderborn.de

Jun. Prof. Janina Krawitz

Büro: D3.312
Telefon: +49 5251 60-1840
E-Mail: janina.krawitz@uni-paderborn.de
E-Mail: krawitz@math.uni-paderborn.de

Dr. Jessica Kunsteller

E-Mail: jessica.kunsteller@uni-paderborn.de

Elisa Lankeit

Dr. Malte Lehmann

Telefon: +49 5251 60-2502
E-Mail: malte.lehmann@uni-paderborn.de
E-Mail: malte.lehmann@math.uni-paderborn.de

Markus Leifeld

Büro: A3.319
Telefon: +49 5251 60-3596
E-Mail: markus.leifeld@math.upb.de

Steffen Lünne

E-Mail: steffen.luenne@uni-paderborn.de
E-Mail: steffen.luenne@math.uni-paderborn.de

Prof. Dr. Wolfram Meyerhöfer

Telefon: 0151-51180361
E-Mail: wolfram.meyerhoefer@uni-paderborn.de
E-Mail: wolfram.meyerhoefer@posteo.de

Silke Neuhaus

E-Mail: silke.neuhaus@ovgu.de

Ralf Nieszporek

Büro: J2.241
Telefon: +49 5251 60-1839
E-Mail: Ralf.Nieszporek@math.upb.de

Dr. Felicitas Pielsticker

Büro: D3.238
Telefon: +49 5251 60-2632
E-Mail: felicitas.pielsticker@uni-paderborn.de

Dr. Juliane Püschl

Prof. Dr. Hans-Dieter Rinkens

Marcel Sackarendt

Anna Schäfer

E-Mail: annascha@math.upb.de

Sarah Schlüter

Büro: D3.323
Telefon: +49 5251 60-1843
E-Mail: sarah.schlueter@math.uni-paderborn.de

Theresa Schopferer

Christian Schöttler

Büro: A3.201
Telefon: +49 5251 60-3254
E-Mail: christian.schoettler@math.upb.de

Jan Schumacher

André Simig

Kira Starke

E-Mail: kstarke@math.upb.de

Helena Steffens

Carolin Strahl

Dr. Daniel Thurm

Vivian Vitt

PD Dr. Katrin Vorhölter

Büro: D3.238
Telefon: +49 5251 60-2632
E-Mail: katrin.vorhoelter@uni-paderborn.de
E-Mail: katrin.vorhoelter@math.uni-paderborn.de